InnovaNor SalMar

Stor og moderne laksefabrikk på Senja med kontorer og administrasjonsbygg. Montering av betongelementer som vegger, søyler, bjelker, hulldekker og trapper, samt stålkonstruksjoner.

Salmar Senja-2020 (2)