Småland gang- og sykkelbru

Levering, transport og montasje av 4 stk betongbjelker til gang- og sykkelbru på Småland, Osterøy. Bjelkene er produsert av Norsk Spennbetong. År: 2022 Kunde: Hansen og Eknes Oppdrag: Gang- og sykkelbru.

InnovaNor SalMar

Stor og moderne laksefabrikk på Senja med kontorer og administrasjonsbygg. Montering av betongelementer som vegger, søyler, bjelker, hulldekker og trapper, samt stålkonstruksjoner.

Arena Midt Norge

Norges største og nyeste travpark, Varig Orkla Arena. Vi monterte råbygget til hovedbygget som er ca 6000 m2 og i 3 etasjer. Det meste i betongelementer som søyler, bjelker, vegger, hulldekker, trapper og repos, samt en del stålkonstruksjoner.

Teita Bru

Etablering av ny bru over Storelva i Breim. Meget god planlegging, logistikk, samarbeid og profesjonell utførelse på alle nivå gjorde at dette spesialoppdraget ble løst på en utmerket måte. 7 stk brubjelker ble losset fra båt på kai i Sandane. Hvert element veide 34 tonn og var 32 meter langt. En og en bjelke ble […]

Sandsliåsen

Boligprosjekt (OBOS) på Sandsli som består av 4 boligblokker med svalgangsløsning og felles sammenhengende parkeringskjeller under byggene. Vi har montert råbygget i prefab stålkonstruksjoner, hulldekker, balkonger, svalganger, betongvegger, betongsøyler og betongbjelker.