Leangen Næringsbygg

Næringsbygg på hele 9200 m2 med moderne, grønne og fleksible kontorlokaler på Leangen (ved den gamle travparken) i Trondheims nye bydel som er i sterk utvikling. Parkeringsanlegget er med bæresystem i betongkonstruksjoner med bjelker, søyler og hulldekker. To sjakter for hoved avstivning av bygget. På taket, og som etasjeskiller, er det hulldekker med opplegg på […]

Arena Midt Norge – Travpark

Norges største og nyeste travpark, Varig Orkla Arena. Vi monterte råbygget til hovedbygget som er ca 6000 m2 og i 3 etasjer. Det meste i betongelementer som søyler, bjelker, vegger, hulldekker, trapper og repos, samt en del stålkonstruksjoner. År: 2022 Kunde: Overhalla Betongbygg AS

Sandsliåsen – Boliger

Boligprosjekt (OBOS) på Sandsli som består av 4 boligblokker med svalgangsløsning og felles sammenhengende parkeringskjeller under byggene. Vi har montert råbygget i prefab stålkonstruksjoner, hulldekker, balkonger, svalganger, betongvegger, betongsøyler og betongbjelker. År: 2022 Kunde: Heidelberg Materials

Småland gang- og sykkelbru

Levering, transport og montasje av 4 stk betongbjelker til gang- og sykkelbru på Småland, Osterøy. Bjelkene er produsert av Norsk Spennbetong. År: 2022 Kunde: Hansen og Eknes

Teita Bru – Byrkjelo

Etablering av ny bru over Storelva i Breim. Meget god planlegging, logistikk, samarbeid og profesjonell utførelse på alle nivå gjorde at dette spesialoppdraget ble løst på en utmerket måte. 7 stk brubjelker ble losset fra båt på kai i Sandane. Hvert element veide 34 tonn og var 32 meter langt. En og en bjelke ble […]

InnovaNor SalMar – Lakseslakteri på Senja

Stor og moderne laksefabrikk på Senja med kontorer og administrasjonsbygg. Montering av betongelementer som vegger, søyler, bjelker, hulldekker og trapper, samt stålkonstruksjoner. År: 2020 Kunde: Heidelberg Materials