Karriere

Vi bygger lego i stort format

Å montere med betongelementer er som å bygge lego i stort format. Du ser bygget reise seg dag for dag. Å løse stadig mer krevende montasjeoppdrag krever god ledelse og et godt teamarbeid. Vi har mange dyktige fagfolk og er alltid på utkikk er flere gode arbeidskolleger. Våre stillinger ute på byggeplass er arbeidende formann/bas, montør, montør/sveiser, mobilkranfører og yrkessjåfører

Et godt arbeidsmiljø

Alle som jobber hos oss skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vårt motto er «Hel inn – hel ut». Sikkerhet skal være første prioritet. Våre ansatte får nødvendig opplæring i arbeidsoperasjoner og utstyr for sikker utførelse av arbeidet. Bruk av Sikker jobb analyse er en selvfølge. I samarbeid med verneombudet og bedriftshelsetjenesten jobber vi systematisk for å forebygge helserelaterte skader. Å ha en bra dag på jobb handler mye om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø betyr gode holdninger, respekt for hverandre, god lagånd, god dialog, god ledelse og opplevelse av mestring i arbeidet.