Lærling

Hos oss kan du ta fagbrev som voksen, såkalt praksiskandidat, eller gå 3 år i lære etter VG 1 Bygg og anleggsteknikk (særløpsfag) for så å ta fagbrevet. Det blir stadig mer industriell bygging med elementer i betong, tre og stål og nå kan du endelig ta fagbrev i det nye byggmontasjefaget.

DSC08609

Opplæring

Som læring hos oss får du tett oppfølging og praktisk opplæring i alle oppgaver innen montering av betongelementer, stålkonstruksjoner og elementer i massivtre. Du følger et arbeidslag og blir fulgt opp av vår bas, som vil være din fadder i det daglige arbeidet under læretiden. Vår fagansvarlige for læringer, Tor Arne Skavhellen, har det overordnede ansvaret med å påse at opplæringsplan blir fulgt, at lærlingene har progresjon, trives og har det bra hos oss.

Bli lærling hos oss

Vi samarbeider med Opplæringskontoret for Bygg og anleggsteknikk i Vestland. De har ansvaret for læringeordningen og kompetanseplaner.