InnovaNor SalMar – Lakseslakteri på Senja


Stor og moderne laksefabrikk på Senja med kontorer og administrasjonsbygg. Montering av betongelementer som vegger, søyler, bjelker, hulldekker og trapper, samt stålkonstruksjoner.

År: 2020

Kunde: Heidelberg Materials

Salmar Senja-2020 (2)