Småland gang- og sykkelbru

Levering, transport og montasje av 4 stk betongbjelker til gang- og sykkelbru på Småland, Osterøy. Bjelkene er produsert av Norsk Spennbetong.

År: 2022

Kunde: Hansen og Eknes

Publisering-11